"Loading..."

Cykl konferencji "Psychiatria dla POZ"

Cykl konferencji "Psychiatria dla POZ"

Psychiatria dla POZ

Konferencje poświęcone depresji, zaburzeniom snu, zaburzeniom lękowym oraz innych zespołom chorób, z którymi może spotkać się w swoim gabinecie lekarz pierwszego kontaktu. Spotkania mają charakter warsztatowy.

 

Share: